::
Drukuj RSS

Kominukat Zjazdowy

V Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

 

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  V edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, który odbędzie się w połączeniu z V Konferencją Pediatria Polska- w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju w dniach 04-05.03. 2016r. w Lublinie w Hotelu Victoria.

Przewidujemy 3 sesje plakatowe:
-choroby cywilizacyjne, 
-żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie,
-varia

Autorów prezentacji plakatowych prosimy o nadsyłanie streszczeń (max. 250 słów) do dnia 10 lutego 2016 r. poprzez formularz na stronie internetowej Konferencji
http://pediatria2016.agora-konferencje.pl/pl/zgloszenie-pracy/lang/pl-PL 


Komitet Naukowy zakwalifikuje prace do prezentacji plakatowych.
Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają mailem potwierdzenie oraz wytyczne techniczne do przygotowania prezentacji.
Plakaty będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na stanowiskach komputerowych. 
Zapraszam do aktywnego udziału w konferencji i nadsyłania streszczeń prac oryginalnych.

Prof. dr hab.n.med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Prezes Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych
Nowy Zarząd Główny Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, które odbyło się w dniu 23.05.2014r. w Warszawie został wybrany nowy Zarząd i Główna Komisja Rewizyjna Forum.

Na stanowisko Prezesa Zarządu PFPCC została wybrana Pani Profesor Elżbieta Pac-Kożuchowska - Kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pełny skład nowego Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej znajduje się w zakładce Członkowie Zarządu i Komisja Rewizyjna.
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

 


Mam wielki zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa o powstaniu nowego towarzystwa naukowego - Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (PFPCC).

Już od paru pokoleń żyjemy w dobie ogromnego, wręcz niewyobrażalnego postępu cywilizacyjnego. Oprócz oczywistych dobrodziejstw, jakie ze sobą niesie, istnieje druga, bynajmniej nie pozytywna konsekwencja tego procesu - choroby cywilizacyjne. Jest to grupa schorzeń związanych z negatywnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji. Ryzyko ich wystąpienia dotyczy każdego z nas, co uzasadnia konieczność prowadzenia szerokich działań profilaktycznych. Tymczasem    z raportu PBS DGA wynika, że ponad połowa Polaków (53,4%) nie widzi potrzeby wykonywania badań profilaktycznych, pozostali są zbyt zapracowani (16%), nie stać ich na badania (11,5%) lub nie wiedzą, gdzie i kiedy je wykonać (6,9%). 
Potrzeba objęcia działaniami profilaktycznymi populacji wieku rozwojowego często jest nieuświadamiana  i niedostatecznie realizowana. Tymczasem obiektywne dowody wskazują, że profilaktykę należy rozpoczynać w najwcześniejszym okresie życia, ponieważ podejmowanie jej w wieku dorosłym jest nieefektywne zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i ekonomicznym.

więcej ...

Komunikaty

 • Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

    W dniach 8-9 marca 2013r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s Manufaktury odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (PFPCC). Tegorocznej konferencji przyświecało hasło:...
 • IV Ogólnopolski Zjazd PFPCC

  Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Zjeździe Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych w dniach 8-9 marca 2013 r                                  ...

Komunikaty

 • Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

    W dniach 8-9 marca 2013r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s Manufaktury odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (PFPCC). Tegorocznej konferencji przyświecało hasło:...
 • IV Ogólnopolski Zjazd PFPCC

  Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Zjeździe Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych w dniach 8-9 marca 2013 r                                  ...
Projekt: ProjectHouse | Hosting: 24registry.com